Kuinka voimme auttaa?

+44 (0)1252 730 014
hello@surreytranslation.co.uk

Haluaisin saada...

 vastasoiton yleistä tietoa STB:n palveluista sähköpostitse tarjouksen tiedoston kääntämisestäLiitä tiedosto

+44 (0)1252 730 014
hello@surreytranslation.co.uk

Haluaisin saada...

 vastasoiton yleistä tietoa STB:n palveluista sähköpostitse tarjouksen tiedoston kääntämisestä

Muut palvelut

Olemme käännöstoimisto, jonka palvelutarjonta ei suinkaan rajoitu ainoastaan kääntämiseen. Jos haluat keskustella muista palveluistamme tai mahdollisista erikoisvaatimuksistasi, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen finland@surreytranslation.co.uk.

Hakukoneoptimointi

Kotisivujen ja SEO-sanalistan kääntäminen on tärkeä osa ulkomaisia asiakkaita havittelevien yritysten kansainvälistymissuunnitelmaa.

STB kääntää yritysten verkkosivut useimmille maailman kielille ottaen huomioon seikat kuten kohdekulttuurin, huumorin, kontekstin ja paikalliset murteet. SEO-käännöspalveluidemme avulla voimme lisäksi auttaa verkkosivuasi saamaan lisää näkyvyyttä hakukoneiden tuloksissa kohdemaassasi.

Hakukoneoptimointiin kuuluu yrityksen verkkosivujen optimointi niin, että ne saavat mahdollisimman paljon osumia kampanjan kohdemaissa. Tässä auttaa käännettyjen SEO-avainsanojen käyttäminen sivujen teksteissä, meta-kuvauksissa, otsikoissa ja kuvien alt-teksteissä.

STB:n tarjoamat tehokkaat SEO-käännökset pohjautuvat kohdemarkkinoiden avainasanatrendien tuntemukseen. Tämä varmistaa, että yrityksesi sivut on optimoitu sekä kohdeyleisöllesi että sen käyttämille hakukoneille.

Tarjoamme SEO-käännöksiä osana verkkosivujen käännöstä sekä omana erillisenä palvelunaan.


Julkaisu- ja taittopalvelut

Tarjoamme myös julkaisu- ja taittopalveluita: lisäämme käännetyn tekstin käyttämääsi taittopohjaan, minkä jälkeen kääntäjä tai kohdekielen puhuja tarkastaa tekstin ja taiton ja varmistaa, että ne vastaavat käyttötarkoitustaan. Asiakkaamme käyttävät tätä palvelua esitteiden, markkinointimateriaalien, käyttöohjeiden, koulutusmateriaalien ja lukuisten muiden dokumenttien käsittelyyn.

Suosittelemme tätä palvelua erityisesti kielille, joita ei kirjoiteta latinalaisilla aakkosilla, kuten arabia, venäjä, bulgaria, kiina, japani, korea, hindi, urdu ja bengali.

Vaikka osa asiakkaistamme käyttääkin omia taitto- ja julkaisuosastojaan, he pitävät silti tarjoamaamme palvelua korvaamattomana, sillä vieraskielistä tekstiä asetteleva latoja saattaa vahingossa asettaa väärän tekstiin väärään kohtaan.


Notaarin vahvistus ja/tai laillistus

Varsinaisten käännöspalveluiden lisäksi voimme myös toimittaa dokumenttisi notaarin vahvistettavaksi tai laillistettaviksi. Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä paikallisen notaarin kanssa, minkä lisäksi olemme rekisteröityneet Foreign and Commonwealth Officeen dokumenttien laillistamista varten.

Lisätietoa tarjoamistamme sertifiointipalveluista löytyy oppaastamme täältä (saatavilla vain englanniksi).

Huomaathan, että emme ole lakiasiantuntijoita, emmekä näin voi neuvoa asiakkaitamme lakiasioissa. Tarjoamme näitä palveluita ainoastaan käännös- ja oikolukuprojektien yhteydessä.


Lokalisointi

Kääntämisestä ja lokalisoinnista puhutaan usein niin kuin ne olisivat sama asia. Me Surrey Translation Bureaussa käytämme termiä lokalisointi viittaamaan tekstin kielen muokkaamiseen yhdestä variantista toiseen, eli esimerkiksi amerikanenglannista brittienglantiin. Kieliopillisten ja typografisten erojen lisäksi lokalisoinnissa otetaan huomioon kulttuurisidonnaiset asiat, valuutat, päivämääräformaatit, osoitteet, puhelinnumerot sekä kaikki kohdevariantin idiomaattiset ilmaukset.

Tämän palvelun tarkoitus on varmistaa, että kieliasu on muotoiltu täysin kohdeyleisöä varten ja että tekstissä ei ole mitään sellaista, joka esittäisi tuotteesi tai palvelusi epäsuotuisassa valossa aiotulla markkina-alueella. Lokalisoinnin aste valitaan täysin asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja se voi vaihdella yksinkertaisesta kieliopin ja kirjoitusasun muokkauksesta monimutkaisiin maakohtaisiin lukuihin ja paikallisiin tilastoihin.


Termien hallinta

Hyödynnämme tietokoneavusteista kääntämistä (computer assisted translation, CAT) suurimmassa osassa käännösprojekteistamme. Käännösmuistiohjelmaa käytetään käännettävien tiedostojen analysointiin ja toistuvien lauseiden poimimiseen ja sillä voidaan yhdistää ja luoda termistöjä sekä tallentaa käännetty teksti osaksi käännösmuistia.

Voidaksemme hyödyntää ohjelmaa parhaalla mahdollisella tavalla työskentelemme mieluiten muokattavissa olevilla tiedostoilla, kuten MS Officen tai Adobe InDesignin tiedostoilla. Ensisijainen käännösmuistiohjelmamme on SDL Trados Studio 2015, ja kaikki projektipäällikkömme ovat sen sertifioituja käyttäjiä.

Käännösmuistiohjelmat ovat lisäksi olennainen osa laadunvalvontaprosessiamme, jossa tarkistetaan käännösten oikeinkirjoitus, kielioppi ja asettelu. Lisäksi käytämme Verifika-nimistä erityistä laadunvalvontaohjelmaa, jolla käymme käännökset vielä kertaalleen läpi varmistaaksemme, että kaikki on niin kuin pitääkin.

Sanastojen ja termitietokantojen luominen
Dokumenteissasi esiintyviä erikoistermejä ja -ilmauksia voi hallita sanastolla, joka sisältää yrityksesi hyväksymät termit. Sen avulla on helppo varmistaa, että sanastossa olevat termit käännetään ohjeidesi mukaan. Voimme koota keskeiset termit lähdedokumenteistasi ennen kääntämisen aloittamista, tai jos sinulla on aikaisempia käännöksiä, joihin olet tyytyväinen ja joita haluat meidän käyttävän referensseinä tuleville käännöksille, voimme luoda niistä käännösmuistin. Meidän tehtäväksemme jää tällöin sanastojen integroiminen käännösmuistiohjelmiimme (ks. yllä), joiden avulla oikeat sanat on helppo löytää käännösprosessin aikana.

Käännösmuistien luominen
Sanastojen lisäksi voimme koota aikaisempia käännöksiä käyttämämme käännösmuistiohjelman kanssa yhteensopiviksi käännösmuisteiksi (translation memory, TM). Käännösmuistien suurin etu on se, että kääntäjän ei tarvitse tuhlata aikaa usean eri referenssitiedoston läpi kahlaamiseen, minkä lisäksi ne helpottavat yhtenäisten käännösten tuottamista. Käännösmuisteissa on lisäksi käytännön hyötyä, sillä kun käännösmuisti on luotu, ja olemme aikaisemmin kääntäneet samaan aihepiiriin liittyvän tekstin, käännösmuistiohjelma havaitsee tämän automaattisesti ja helpottaa näin aikaisemmin käytettyjen termien ja ilmausten löytämistä ja käyttämistä. Yhtenäisten käännösten lisäksi käännösmuistit nopeuttavat käännösprosessia ja alentavat sen kustannuksia.


Luova kääntäminen (transcreation)

Luova kääntäminen (transcreation) tarkoittaa mainos- ja markkinointitekstien viestin välittämistä eri kielelle ja kulttuurille siten, että se herättää vastaanottajissaan samoja tunteita ja reaktioita kuin alkuperäinen viesti.

Luova kääntäminen muistuttaa tekstinsuunnittelua (copywriting) ja sen tavoitteena on varmistaa käännöksen tehokkuus ja kohdeyleisön puhuttelu, jolloin alkutekstin sanatarkka välittäminen jää toissijaiseksi.

Tätä lähestymistapaa käytetään erityisesti mainosten, sloganien, verkkotekstien ja muiden markkinointitekstien kääntämisessä.


Translitterointi

Tekstien lisäksi voimme auttaa myös esim. kokousten, puheiden tai videoiden nauhoitusten ja ääniraitojen kääntämisessä. Ennen kääntämistä nauhoitus pitää purkaa kirjoitetuksi tekstiksi, eli translitteroida. Translitteroimme mielellämme kaikilla tarjoamillamme kielillä tuotettua puhetta. Palvelusta veloitetaan aikaperusteisesti.

Pyrimme aina käyttämään nauhoitteen kieltä äidinkielenään puhuvaa kääntäjää translitteroinnissa.

Miten voimme palvella

Jos haluat keskustella käännöspalveluistamme tarkemmin tai kertoa meille erikoistarpeistasi, voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä apulomakkeemme tai soittamalla numeroon +44 (0)1252 733 999.